ย 

๐˜’๐˜ข๐˜ฌ๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ช ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ซ๐˜ด๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฃ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜จ ๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ญ๐˜ข ๐˜ถ ๐˜ด๐˜ท๐˜ข๐˜ฌ๐˜ฐ๐˜ซ ๐˜ด๐˜ช๐˜ต๐˜ถ๐˜ข๐˜ค๐˜ช๐˜ซ๐˜ช
๐˜Œ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜จ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ช๐˜ซ๐˜ข ๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ณ ๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ญ ๐˜ด๐˜ถ ๐˜ฌ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜จ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ช๐˜ซ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ป๐˜ฏ๐˜ข๐˜ฅ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ข๐˜ป๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฉ ๐˜ช ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ซ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ซ๐˜ช๐˜ท๐˜ช๐˜ฉ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฉ ๐˜ต๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ข. ๐˜œ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ข๐˜ท๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ถ ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ป๐˜ข ๐˜ด๐˜ข๐˜ท๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜จย ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ขย ๐˜ด๐˜ข ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ท๐˜ฐ๐˜ฎ ๐˜ฌ๐˜ฐ๐˜ซ๐˜ช ๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ๐˜ข๐˜ป๐˜ช ๐˜ถ ๐˜ณ๐˜ข๐˜ป๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฎ ลพ๐˜ช๐˜ท๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฎ ๐˜ด๐˜ช๐˜ต๐˜ถ๐˜ข๐˜ค๐˜ช๐˜ซ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ข ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜จ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ข๐˜ณ๐˜ข๐˜ซ๐˜ถฤ‡๐˜ช๐˜ฎ ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ฃ๐˜ช๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฎ ๐˜ฎ๐˜ถ๐˜ด๐˜ฌ๐˜ฐ๐˜จ ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ด๐˜ข๐˜ญ๐˜ซ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ข๐˜ท๐˜ถ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ถ๐˜ฌ๐˜ถ. ๐˜•๐˜ข๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฆ, ๐˜ฏ๐˜ขฤ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ฌ๐˜ฐ๐˜ซ๐˜ช ๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ฃ๐˜ญ๐˜ข๐˜ค๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ช๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฌ๐˜ข๐˜ฌ๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ชฤ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ชฤ๐˜ถ ๐˜ฐ ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ข ๐˜ซ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ช ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ซ๐˜ฆ ๐˜ท๐˜ขลพ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ด๐˜ข๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ท๐˜ฏ๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฐ ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ญ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฌ๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฌ๐˜ข๐˜ค๐˜ช๐˜ซ๐˜ฆ.๐˜œ ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ท๐˜ฌ๐˜ถ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐฤ๐˜ช๐˜ต๐˜ข๐˜ซ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฌ๐˜ข๐˜ฌ๐˜ฐ ๐˜ป๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ๐˜ขฤ๐˜ฌ๐˜ช ๐˜ถ๐˜ด๐˜ฌ๐˜ญ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ช๐˜ต๐˜ช ๐˜ด๐˜ท๐˜ฐ๐˜ซ ๐˜ฏ๐˜ขฤ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ฃ๐˜ญ๐˜ข๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ซ๐˜ข ๐˜ด๐˜ข ๐˜ด๐˜ต๐˜ท๐˜ข๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฎ ลพ๐˜ช๐˜ท๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฎ ๐˜ด๐˜ช๐˜ต๐˜ถ๐˜ข๐˜ค๐˜ช๐˜ซ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ข ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฌ๐˜ข๐˜ฌ๐˜ฐ ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ท๐˜ช๐˜ต๐˜ช ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ซ๐˜ฃ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ซ๐˜ช ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜จ๐˜ถฤ‡๐˜ช ๐˜ถ๐˜ต๐˜ช๐˜ด๐˜ข๐˜ฌ ๐˜ถ๐˜ป ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ข๐˜ท๐˜ช๐˜ญ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ฃ๐˜ช๐˜ณ ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ข.

ล ๐˜ต๐˜ข ๐˜ฐ๐˜ฃ๐˜ถ๐˜ค๐˜ช ๐˜ป๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ข๐˜ฐ
๐˜•๐˜ข๐˜ณ๐˜ข๐˜ท๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ข ๐˜ด๐˜ถ ๐˜ถ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฎ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ช๐˜ญ๐˜ช๐˜ฌ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ข ๐˜ท๐˜ขลก๐˜ช ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ซ๐˜ซ๐˜ขฤ๐˜ช ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ถ๐˜ต๐˜ช ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ฏ๐˜ฐ ลพ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜จ๐˜ญ๐˜ช๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ซ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ฆฤ‘๐˜ถ๐˜ญ๐˜ซ๐˜ถ๐˜ฅ๐˜ด๐˜ฌ๐˜ช๐˜ฎ ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ช๐˜ฎ๐˜ข, ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ถฤ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต ๐˜ช ลก๐˜ข๐˜ณ๐˜ฎ, ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฐ ๐˜ฌ๐˜ฐ๐˜ซ๐˜ฆ ๐˜ท๐˜ข๐˜ฎ ๐˜ด๐˜ต๐˜ท๐˜ข๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฃ๐˜ณ๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ต๐˜ฐ๐˜ซ๐˜ช ๐˜ช๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฌ๐˜ข๐˜ฌ๐˜ฐ ฤ‡๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ชย  ๐˜ช๐˜ป๐˜ท๐˜ณ๐˜ด๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ฎ ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ด๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฎ ๐˜ถ๐˜ต๐˜ช๐˜ด๐˜ฌ๐˜ถ.ย ๐˜’๐˜ข๐˜ฅ๐˜ข ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ด๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ข๐˜ญ๐˜ช ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ฃ๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ช ๐˜ด๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ซ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ฏ 100% ๐˜ด๐˜ช๐˜จ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ง๐˜ข๐˜ท๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ช๐˜ต โ€œ๐˜ป๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ข๐˜ฐโ€, ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฃ๐˜ช ๐˜ด๐˜ท๐˜ข๐˜ฌ๐˜ข๐˜ฌ๐˜ฐ ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ญ๐˜ฐ ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜จ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ถ๐˜ฌ๐˜ช๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ต๐˜ฆ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฐ. ๐˜‹๐˜ณ๐˜ถ๐˜จ๐˜ข, ๐˜ซ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ฌ๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฐย  ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฃ๐˜ณ๐˜ข ๐˜ฌ๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ข๐˜ค๐˜ช๐˜ซ๐˜ข ๐˜ซ๐˜ฆย  ๐˜ด๐˜ท๐˜ฆ๐˜ต๐˜ญ๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ข๐˜ท๐˜ฐ ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ฏ๐˜ซ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฐ. ๐˜ก๐˜ข ๐˜ฎ๐˜ถลก๐˜ฌ๐˜ข๐˜ณ๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ฌ๐˜ฐ๐˜ซ๐˜ช ๐˜ด๐˜ฆ ลพ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ท๐˜ขลพ๐˜ช๐˜ต๐˜ช ๐˜ช๐˜ป๐˜ท๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ฌ๐˜ท๐˜ช๐˜ณ๐˜ข ๐˜ด๐˜ช๐˜จ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต๐˜ช ๐˜ด๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ช ๐˜ค๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฃ๐˜ฐ๐˜ซ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ถ๐˜ด๐˜ฌ๐˜ฐ๐˜จ ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ข.ย ๐˜œ ๐˜ด๐˜ท๐˜ข๐˜ฌ๐˜ฐ๐˜ฎ ๐˜ด๐˜ญ๐˜ถฤ๐˜ข๐˜ซ๐˜ถ, ๐˜ท๐˜ขลพ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ซ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ข ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฐ ๐˜ฃ๐˜ถ๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ถ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฃ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ช ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜จ๐˜ถลพ๐˜ท๐˜ข๐˜ฏ๐˜ซ๐˜ฆ ( 100% ๐˜ท๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ข ) ๐˜ฌ๐˜ข๐˜ฌ๐˜ฐ ๐˜ฃ๐˜ช ๐˜ฏ๐˜ซ๐˜ฆ๐˜จ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ข ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ข ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ญ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต๐˜ฐ๐˜ซ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ฌ๐˜ฐ๐˜ฎ ๐˜ฅ๐˜ถ๐˜จ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ซ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฉ ๐˜ด๐˜ข๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ข๐˜ฌ๐˜ข ๐˜ช ๐˜ถฤ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ฉ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฉ ๐˜ฑ๐˜ถ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ท๐˜ข๐˜ฏ๐˜ซ๐˜ข. ๐˜•๐˜ข๐˜ซ๐˜ฃ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ซ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ฎ๐˜ถ๐˜ด๐˜ฌ๐˜ข ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ด๐˜ฌ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ซ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ด๐˜ถ ๐˜ฐ๐˜ฅ ๐˜ฌ๐˜ท๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ต๐˜ฆ๐˜ต๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ช๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฌ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฌ๐˜ข๐˜ฐ ลก๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ถ ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ป๐˜ฏ๐˜ข๐˜ฌ๐˜ฐ๐˜ฎ ๐˜š๐˜ถ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ 100โ€™๐˜ด ๐˜ช ๐˜š๐˜ถ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ 120โ€™๐˜ดย  ๐˜š๐˜ถ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ 160 ๐˜ด ลก๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฐ๐˜ป๐˜ฏ๐˜ขฤ๐˜ข๐˜ท๐˜ข ๐˜ช๐˜ป๐˜ฅ๐˜ณลพ๐˜ญ๐˜ซ๐˜ช๐˜ท ๐˜ช ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฃ๐˜ถ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ซ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ฐ๐˜ฅ ฤ๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ฆย  ๐˜ท๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฆ.

๐˜›๐˜ข๐˜ฌ๐˜ฐฤ‘๐˜ฆ๐˜ณ, ๐˜ฏ๐˜ชลก๐˜ต๐˜ข ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ฐลพ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ฌ๐˜ท๐˜ข๐˜ณ๐˜ช๐˜ต๐˜ช ๐˜ถ๐˜ต๐˜ช๐˜ด๐˜ข๐˜ฌ ๐˜ฌ๐˜ข๐˜ฐ ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฐ ๐˜ฌ๐˜ฐ๐˜ซ๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ซ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ช๐˜ญ๐˜ข๐˜จ๐˜ฐฤ‘๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ด๐˜ถ, ๐˜ต๐˜ข๐˜ฌ๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ข ๐˜ฐ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ๐˜ป๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ฐ๐˜ฃ๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ขลพ๐˜ฏ๐˜ซ๐˜ถ ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜จ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ข๐˜ณ๐˜ข๐˜ซ๐˜ถฤ‡๐˜ช ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ซ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ฏ๐˜ถ ๐˜ฐ๐˜ฅ ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ค๐˜ช๐˜ซ๐˜ข: ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜จ๐˜ถ๐˜ญ๐˜ข๐˜ณ, ๐˜ด๐˜ญ๐˜ช๐˜ฎ ๐˜ช๐˜ญ๐˜ช ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต ๐˜ช๐˜ญ๐˜ช ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ป๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ซ๐˜ฆ.ย ๐˜–๐˜ฅ๐˜ข๐˜ฃ๐˜ช๐˜ณ ๐˜ฎ๐˜ถ๐˜ด๐˜ฌ๐˜ฆ ๐˜ฌ๐˜ฐลก๐˜ถ๐˜ญ๐˜ซ๐˜ฆ, ๐˜ด๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ช ๐˜ซ๐˜ฆ ๐˜ฌ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฌ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ข ๐˜ด๐˜ข๐˜ท๐˜ณลก๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ฎ ๐˜ด๐˜ต๐˜บ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ๐˜ถ โ€œ๐˜ป๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ข๐˜ฐโ€. ๐˜œ๐˜ป ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ช๐˜ซ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ถ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ค๐˜ช๐˜ซ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ข, ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ซ๐˜ฃ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ซ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ซ๐˜ฆ ๐˜ฌ๐˜ญ๐˜ข๐˜ด๐˜ชฤ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ช ๐˜ถ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฌ ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜จ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ช๐˜ญ๐˜ช ๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ข๐˜ท๐˜ข ๐˜ฌ๐˜ฐลก๐˜ถ๐˜ญ๐˜ซ๐˜ข. ๐˜ก๐˜ข ๐˜ฌ๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ถ๐˜ต๐˜ช๐˜ด๐˜ข๐˜ฌ ๐˜ซ๐˜ฐลก ๐˜ด๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ซ๐˜ฆ ๐˜ฌ๐˜ณ๐˜ข๐˜ท๐˜ข๐˜ต๐˜ข. ๐˜๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ญ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ฌ๐˜ณ๐˜ข๐˜ท๐˜ข๐˜ต๐˜ข ๐˜ป๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ข๐˜ฐ ๐˜ซ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ฌ๐˜ฐ๐˜ซ๐˜ข ๐˜ฃ๐˜ฐ๐˜ซ๐˜ฐ๐˜ฎ ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ด๐˜ฌ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ช ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ซ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ด๐˜ถ ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ช๐˜ญ๐˜ช ๐˜ข๐˜ฌ๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ณ๐˜ข๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐลพ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ช ๐˜ป๐˜ข ๐˜ฆ๐˜ฌ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ซ๐˜ฆ, ๐˜ป๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ๐˜ป๐˜ช๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฌ๐˜ณ๐˜ข๐˜ท๐˜ข๐˜ต๐˜ถ ๐˜ถ ๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ญ๐˜ซ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ซ, ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ซ ๐˜ฃ๐˜ฐ๐˜ซ๐˜ช.ย ๐˜ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ญ๐˜ซ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ฏ๐˜ซ๐˜ฆ, ๐˜ข๐˜ญ๐˜ช ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ช ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ซ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ซ๐˜ฆ ๐˜ท๐˜ขลพ๐˜ฏ๐˜ฐ, ๐˜ค๐˜ช๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ซ๐˜ถ ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ต๐˜ช ๐˜ด๐˜ข๐˜ท๐˜ณลก๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ฏ๐˜ฆ, ๐˜ถ๐˜จ๐˜ญ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฆย  ๐˜ช ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ญ๐˜ช ๐˜ด๐˜ฎ๐˜ฆฤ‘๐˜ฆ ๐˜ฃ๐˜ฐ๐˜ซ๐˜ฆ.ย ๐˜ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ซ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฐ. ๐˜š๐˜ข๐˜ฅ๐˜ข ๐˜ด๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ฅ ๐˜จ๐˜ญ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฏ๐˜ช ๐˜ป๐˜ข ๐˜ด๐˜ท๐˜ข๐˜ฌ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ป๐˜ข๐˜ป๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฆ, ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ช ๐˜ด๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ป๐˜ฅ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ซ๐˜ข ๐˜ฌ๐˜ฐ๐˜ซ๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ฌ๐˜ข๐˜ฌ๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ข๐˜ป๐˜ช ๐˜ฌ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ข ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ฌ๐˜ท๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ต๐˜ฆ๐˜ต๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฐย  ๐˜ฌ๐˜ฐ๐˜ซ๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ฎ ๐˜ด๐˜ต๐˜ท๐˜ข๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฃ๐˜ณ๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ต๐˜ฐ๐˜ซ๐˜ช.

ย 

svecana muska odela
muลกka odela, svecana, za svadbu, posao, poslovna

Smoking odela

iznajmljivanje vencanica, odela, Beograd
muska odela za svadbe, iznajmljivanje, u, Beogradu, cene

Muske svecane cipele